Apģērbi. Apavi. Aksesuāri. Sludinājumi.
Reģistrācija
Ieiet

Noteikumi

Pirms turpināt reģistrēšanos šajā portālā, kura mērķis ir pārdod, pirkt, mainīt, atdot bezmaksas mantas, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus. Reģistrējoties Jūs PIEKRĪTAT turpmāk iekļautajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat, pārtrauciet turpmākas darbības.

Šie noteikumi tiek piemēroti visiem portāla apmeklētājiem un tā lietotājiem. Jūs piekrītat, ka visi strīdi tiek nokārtoti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

REĢISTRĀCIJA UN PERSONĪGIE DATI

 1. Reģistrējoties lietotājam jāsniedz tikai pareiza un pilnīga pieteikšanās informācija. Lietotājam aizliegts izmantot kādas citas personas informāciju. Administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu, vai sniegtā informācija ir pilnīga un precīza. Ja lietotājs iesniedz nepareizu vai maldinošu pieteikšanās informāciju, www.apgerbsevi.lv ir tiesības nekavējoties šo lietotāju no reģistrācijas vietas izdzēst bez jebkāda papildu paziņojuma un uzsākt jebkādas darbības, lai nākotnē minētajam lietotājam nebūtu iespējams reģistrēties portālā.
 2. Lietotājs bez noteikumiem piekrīt un apstiprina, ka viņš, nevis www.apgerbsevi.lv, ir atbildīgs par sniegto pieteikšanās datu konfidencialitāti. www.apgerbsevi.lv jebkurā gadījumā nav uzskatāma par atbildīgu par lietotāja un (vai) kādas trešās personas zaudējumiem tā iemesla dēļ, ka lietotājs norādījis nepareizus un (vai) nepilnīgus datus vai arī nav izdarījis izmaiņas informācijā, kura bija jāizmaina.
 3. Lietotājs apņemas nodrošināt pieteikšanās datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām. Viņš uzņemas atbildību par jebkurām trešo personu veiktajām darbībām, ja tās veiktas, pamatojoties uz lietotāja pieteikšanās datiem, kā arī uzņemas atbildību par visām saistībām un pienākumiem, kas radušies trešo personu darbību rezultātā vai saistīti ar tām saistībā ar pieteikšanās datu izmantošanu.
 4. Lietotājs piekrīt, ka www.apgerbsevi.lv ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji un vienīgi pēc saviem ieskatiem, nepaziņojot par to lietotājam, anulēt visus vai daļu no lietotāja datiem, kā arī citu informāciju, kuru lietotājs sagatavojis, izmantojot pakalpojumus.
 5. Reģistrējoties www.apgerbsevi.lv un iesniedzot savus datus un (vai) informāciju, lietotājs bez nosacījumiem un neatsaucami piekrīt tam, ka www.apgerbsevi.lv pārvalda un uztur jebkādus lietotāja personīgos datus un citu saņemto informāciju un izmanto šo informāciju šī līguma, portāla pakalpojumu, tiešā mārketinga, statistikas nolūkiem kā arī sniedz tos trešajām personām. Lietotājs piekrīt tam, ka izveidoti profila dati bez pieejas ierobežojuma ir pieejama arī citiem un ka www.apgerbsevi.lv nevar uzskatīt par atbildīgu par šādiem datiem.
 6. Lietotājs saprot un piekrīt, ka, izmantojot www.apgerbsevi.lv, viņš piekrīt saņemt jebkādu informācijas, reklāmas un cita veida satura apjomu, kādu piegādās www.apgerbsevi.lv vai trešās personas. Šādu saturu iespējams piegādāt ar jebkādiem līdzekļiem, pamatojoties uz jebkādu kontaktinformāciju, kuru patērētājs sniedzis portālam. Lietotājam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu saņemt minētā satura informāciju no www.apgerbsevi.lv. Atsaukšanās iesniegums jānosūta uz Kontaktu veidlapā norādīto e-pastu, atsakoties no iepriekš minētās informācijas saņemšanas. Gadījumā, ja lietotājs atsakās saņemt minēto informāciju, www.apgerbsevi.lv patur tiesības anulēt vai ierobežot lietotāja iespēju piekļūt portāla pakalpojumiem.
 7. Reģistrējoties lietotājs piekrīt faktam, ka visa lietotāja personīgā informācija un viss tās saturs, kuru tas sniedzis portālam, tiks saglabāts 3 gadus pēc viņa pēdējās pieteikšanās.


LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

 1. www.apgerbsevi.lv patur tiesības jebkurā brīdī, nepaziņojot par to lietotājam, mainīt pakalpojumu vai atsevišķas to daļas, funkcijas un jebkādu citu portālā sniegtu informāciju. Lietotājs piekrīt, ka www.apgerbsevi.lv netiks uzskatīta par atbildīgu par zaudējumiem un (vai) nelabvēlīgu iedarbību, kas radusies šo izmaiņu rezultātā un noraida jebkādas prasības, kuras pret www.apgerbsevi.lv izvirzītas saistībā ar šādām darbībām.
 2. www.apgerbsevi.lv ir tiesības jebkurā brīdī bez paziņojuma, uz nenoteiktu laiku un bez iemesla ierobežot vai atcelt lietotāja piekļuvi portālam.
 3. Ja lietotāja piekļuve portālam tiek ierobežota vai atcelta ar pārkāpumu nesaistītu iemeslu dēļ, www.apgerbsevi.lv apņemas pagarināt visus apmaksātos pakalpojumus, kurus lietotājs pasūtījis, uz ierobežošanas vai atcelšanas laiku.
 4. Ja tiek veikti portāla uzturēšanas darbi, www.apgerbsevi.lv ir tiesības ierobežot vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu uz nenoteiktu laika posmu. Visiem lietotājiem tiek paziņots par profilaktisko darbu tā sākuma datumā. Šādā gadījumā www.apgerbsevi.lv pagarinās lietotāja apmaksāto pakalpojumu sniegšanu par laika posmu, kad šādi pakalpojumi nav sniegti.
 5. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no www.apgerbsevi.lv izmantošanas, izdzēšot savu profilu. Klients, kurš samaksājis par konkrētiem pakalpojumiem, bet kurš brīvprātīgi atsakās no to izmantošanas, naudu atpakaļ nesaņem.SATURA IEROBEŽOJUMI

 1. www.apgerbsevi.lv aizliedz jebkādas darbības, kuras:
  - veicina rasu, etnisko vai ar kultūru saistītu diskrimināciju,
  - var būt apvainojošas vai izraisošas zaudējumus portāla loceklim vai viņa cieņai un pašlepnumam,
  - pārkāpj jebkādu likumu, kas Latvijas Republikā nostiprināts kā likumīgas tiesības uz privātumu vai publicitāti,
  - ir kaitīgas vai apdraud personas vai īpašumu, vai privātīpašumu un kuru rezultātā tiek pārkāpti kādi citi Latvijas vai starptautiskie līgumi.
 2. Prasības fotogrāfijām:
  - ievietojamajām fotogrāfijām ir skaidri jādod priekšstats par preci, kuras lietotājs vēlas pārdot, samainīt vai atdot bezmaksas,
  - aizliegts ievietot ar autortiesībām aizsargātu attēlu,
  - aizliegts augšupielādēt fotogrāfijas, kuras veicina vardarbību,
  - aizliegts augšupielādēt kādas citas personas fotogrāfijas.
 3. Aizliegts saturs:
  Rīcība vai portalā publicēta informācija, kas aizskar vai apvaino sabiedrības vai privātpersonu godu un cieņu; izraisa etnisku naidu un veicina cita veida naidu; mudina uz Latvijas likumīgās valdības gāšanu; pamudina apdraudēt Latvijas Republikas suverenitāti, tās teritoriālo integritāti un politisko neatkarību; izraisa naidu vai karu, nicinājumu, izraisa diskrimināciju, vardarbību, fizisku iesaistīšanos cīņā ar cilvēku grupu vai tai piederošu personu, pamatojoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, nacionalitāti, valodu, izcelsmi, sociālo statusu, reliģiju, ticējumiem vai viedokļiem, reproducē pornogrāfijas reklamēšanu, kā arī veicina un (vai) reklamē seksuālos pakalpojumus, seksuālo izvirtību; atbalsta indivīdu kaitīgus paradumus. Par visām minētajām darbībām atbildību uzņemas tikai lietotājs. Šādi lietotāji tiek nekavējoties izslēgti, un šādām personām var tikt piemērots krimināls, administratīvs vai civila rakstura sods. Portāla Administrācija sniegs visu informāciju par šādiem lietotajiem policijai.
 4. Satura izmantošana
  www.apgerbsevi.lv  publicētais saturs ir tās īpašums, un to nav atļauts kopēt, pārpublicēt, pārsūtīt vai izplatīt. Satura izmantošana kādam citam nolūkam ir www.apgerbsevi.lv autortiesību pārkāpums, un šāda rīcība var tikt sodīta.
 5. Īpašumtiesības uz saturu
  Publicējot savu saturu www.apgerbsevi.lv, lietotājs piekrīt, ka www.apgerbsevi.lv nekļūst par satura īpašnieku. Par visu publicēto saturu nes atbildību tikai un vienīgi lietotājs.
 6. Ir aizliegts publicēt jebkādu pornogrāfisko materiālu. Pretējā gadījumā administrācija bez brīdinājuma bloķēs šos attēlus.

SIEVIETĒM

VĪRIEŠIEM

BĒRNIEM

Pedējā skatītā prece

Latvijas Reitingi