Apģērbi. Apavi. Aksesuāri. Sludinājumi.
Reģistrācija
Ieiet

Atbildība

  1. Lietotājs piekrīt, ka www.apgerbsevi.lv nav un nebūs uzskatāma par atbildīgu par pakalpojumu sniegšanu, ja rezultātā lietotājiem vai trešajām personām radušies zaudējumi vai kaitējumi www.apgerbsevi.lv sniegto pakalpojumu rezultāta.
  2. Lietotājs piekrīt, ka portāls no savas puses negarantē, ka visi pakalpojumi tiks sniegti savlaicīgi un pienācīgi vai ka to sniegšana patērētājam vai trešajām personām neizraisīs negatīvas sekas. www.apgerbsevi.lv nav atbildīga par portāla saturu, ja neatbilstība, neprecizitātes vai kļūdaina informācija kopumā izraisa negatīvas sekas klientam vai trešajai personai.
  3. www.apgerbsevi.lv nav atbildīga par jebkādiem kaitējumiem un (vai) zaudējumiem, kas lietotājam var rasties saistībā ar pakalpojumu izmantošanu un jebkāda satura augšupielādi, sūtīšanu vai cita veida pārsūtīšanu, vai pieejamības nodrošināšanu.
  4. Lietotājs piekrīt faktam, ka www.apgerbsevi.lv nav uzskatāma par atbildīgu par saturu, kuru lietotājs vai cita trešā personas portālā izmanto. Šeit tiek ietverts arī šāda satura izraisīts kaitējums.
  5. Lietotājs piekrīt, ka www.apgerbsevi.lv nekādos apstākļos nav uzskatāma par atbildīgu par visām vai jebkādām lietotāja darbībām vai to trūkumu, kuras saistītas ar pakalpojumu izmantošanu. Lietotājs uzņemas visu atbildību par jebkāda veida bojājumu vai kaitējumiem, kas viņam vai trešajai personai var rasties šo pakalpojumu izmantošanas laikā.
  6. Lietotājam arī jānodrošina, lai www.apgerbsevi.lv nekad nav jāuzņemas nekāda juridiska atbildība, pienākums atlīdzināt vai kā citādi kompensēt jebkādu zaudējumu, kaitējumu vai citas izmaksas, kuras radušās tā rezultātā, ka lietotājs izmantojis portāla pakalpojumus.

SIEVIETĒM

VĪRIEŠIEM

BĒRNIEM

Pedējā skatītā prece

Latvijas Reitingi